På Hertsövägen, mellan trafikljuset vid Malariaviken på Lövskatan och innan Örnäsrondellen, pågår just nu ett vägprojekt i körriktning mot Hertsön. I grässlänten som går upp mot Lövskatan har gräset skalats av och en grävmaskin jobbar för fullt. Men projektet handlar inte om gräs, snarare om sten och asfalt.

– Det är en tillgänglighetsanpassning för lokaltrafiken. Vi höjer kantstenen så att folk har lättare att ta sig i och ur bussen, säger Emil Gagnér, projektledare.

Anledningen till att gräset i slänten skalats av är att det anläggs ett dike bakom busshållplatsen som ska ta upp vattnet som rinner ner mot trottoaren och busshållplatsen. Då behövde slänten anpassas också.

Busshållplatsen vid Örnäsrondellen är långt ifrån den enda som förbättras.

Den är en del i ett större projekt där omkring 35 busshållsplatser i Luleå tillgänglighetsanpassas. Projektets ekonomiska omfattning är cirka fem miljoner kronor. Många är redan gjorda, ett 15-tal busshållplatser på Hertsön står nu på tur.

– Vi gör så många vi hinner tills det fryser igen. Under november ska det nog vara färdigt, säger Emil Gagnér.