Ärendet har utretts sedan förra året och lyfts nu till kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Uppdraget till kommundirektör och moderbolaget Luleå kommunföretag blir att utreda förutsättningar för bildande samt att ta fram underlag för friköp av parkeringar.

Det viktigaste skälet för kommunen att bilda parkeringsbolaget är nämligen att underlätta för näringslivs- och fastighetsetableringar i centrum, där parkeringsfrågan ofta blir en bromskloss.

– Vi vill jobba proaktivt och se till att kommunen kan ta ett större ansvar. Många gånger blir det för svårt för de här bolagen att själva lösa parkeringsfrågan, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

LÄS MER:Luleå kan få kommunalt parkeringsbolag

En konsultrapport visar att gatuparkeringen har bra beläggning men det finns en stor potential i parkeringshusen när det gäller friköp av parkeringar, enligt rapporten.

– P-husen blir en viktig grundplåt i de här lösningarna. Det är Karpen och Kulturens hus i första hand, säger Nordström.

Är det aktuellt att även införliva de parkeringar som finns i Lulebo i parkeringsbolaget?

– Det finns inget tydligt uttalat i den frågan men det kan möjligen växa fram i utredningsarbetet, om det anses lämpligt. Man kan förstås inte bortse från de parkeringsmöjligheter som finns hos Lulebo så någon form av lösning bör det bli. Allra minst ett nära samarbete, säger Niklas Nordström.

LÄS MER:Luleå bildar nytt bolag

På måndag beslutas även Visit Luleå och Luleå näringsliv ska uppgå i Luleå Business Region, det nya helägda kommunala bolaget som tar över de två delägda bolagens arbetsuppgifter.