Det var 2015 som fritidsdykare hittade ett tiotal tunnor på botten av Norra hamn i Luleå. Man slog genast larm till kommunen – som inledde en undersökning. Nu – 2018 – ska tunnorna äntligen upp.

– Man kan tycka att det har tagit länge men vi var tvungna att göra en mängd olika undersökningar för att veta hur vi kan ta upp dem på ett säkert sätt, säger Anja Johansson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Arbetsutskottet har kommit fram till att det krävs en budget på 450 000 kronor för projektet.

– Det handlar om ganska mycket pengar, men tunnorna är inte "bara att lyfta upp". Vi har ingen aning om vad de innehåller och vi måste kunna säkerställa att inget läcker ut, att ingenting kan sprida sig och att arbetet kan utföras på ett säkert sätt när de ska upp, säger Johansson.

Det officiella beslutet ska fattas av nämnden till veckan, men Johansson förväntar sig att det antas.

– Vi har ju fått ett förläggande om att de här tunnorna ska upp – och naturligtvis ska vi ta upp dem.

vad som händer sedan är inte beslutat.

– Naturligtvis har någon inte följt lagen här, man får ju inte dumpa avfall i naturen. Sedan får vi se om det går hitta några kännetecken på vem som kan ha gjort det, men hur vi går vidare i så fall har vi inte diskuterat ännu.