Barns dagliga dos av motion behöver höjas. Antalet barn som når den rekommenderade nivån på 60 minuters daglig fysisk aktivitet är låg. Dessutom har barns promenader och cykling till och från skolan minskat kraftigt de senaste decennierna.

Nu genomförs ett projekt vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Luleå kommun som ska hitta sätt att öka barns aktiva skoltransporter och vända trenden.

– Kunskapen från detta projekt kommer att ge viktiga komponenter för att på ett varaktigt sätt öka barns aktiva skoltransporter och därmed ge positiva effekter för barnens hälsa och inlärningsförmåga, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Forskningsområdet ses som viktigt både ur hälso-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Fysisk aktivitet ger hälsofördelar och ökar barnens möjlighet att prestera bra i skolan. Ett problem är också att parkeringsplatserna vid skolor blivit allt farligare eftersommånga föräldrar skjutsar sina barn till skolan.