I Stadsträdgårdens fem växthus spirar just nu uppemot 75 000 plantor som väntar på att placeras ut runt om i Luleå och Råneå.

– Arbetet brukar ta tre veckor – om vi har tur med vädret, säger sektionschefen Anna-Marita Johansson.

Totalt handlar det om 170 olika växtsorter

Artikelbild

| Arbetsledaren Maria Engström tittar fram bakom den gullysande blomman Rudbeckia.

Redan under hösten 2018 startade planeringen inför sommarens blomsterprakt.

Årets tema handlar om den biologiska mångfalden i trädgården och vikten av att skapa gynnsamma förutsättningar för naturens kanske viktigaste samspel mellan blommande växter och pollinerande insekter.

Syftet är sätta fokus på att insekter lever en allt svårare tillvaro i vårt moderna samhälle.

– Vi har försökt att skapa rabatter som ska locka till sig bin, humlor och andra pollinerare. Vi har medvetet valt ut blommor som är blå, gula eller vita. Det är färger som våra nordliga insekter kan se, förklarar arbetsledaren Maria Engström.

Artikelbild

| Årets växttema är Blommor & bin. Och visst verkar satsningen ge resultat...

Greppet verkar fungera för bin, humor och fjärilar har bevisligen redan hittat till stadsträdgården i Björsbyn.

Valet av tema har också medfört att det blir extra många klöverväxter i rabatterna i år. Förutom humlornas favorit, vitklöver, kommer det också att finnas annan klöver i nyskapande färgnyanser.

Artikelbild

| Med hjälp av borrade hål i en trädstam går det att skapa ett insektshotell.

Precis som förra året har Hans Englund bidragit med en extra utsmyckning. I 30 år skapade han isdjur till stadsparken, men numera har hans kreativitet hittat en ny inriktning.

Till årets kommunala planteringar har han byggt ett 50-tal pollinerare i plåt. Det handlar om allt från nyckelpigor, getingar till psykedeliska trollsländor.

Artikelbild

| Ingrid Lakkala-Lampa och Irene Canales är mitt uppe i förberedelserna inför sommarens blomsterprakt.

– Det är en ynnest att få ha en sådan kreativ medarbetare, berömmer Anna-Marita Johansson.

I ett intilliggande trädgårdsskjul gömmer sig en annan av årets nyheter. Det handlar om holkar för fåglar och fladdermöss samt ett antal insektshotell.

Artikelbild

| Ett antal fladdermusholkar väntar på att placeras ut. Ingången är placerad i holkens undersida.

Ett samarbete med Länsstyrelsen har resulterat i praktiska insektshotell i två utförande, antingen en holkliknande form eller via perforerade trädstammar. De små hålen utgör ett skydd mot regn och kyla.

– Vi kommer att placera ut holkarna i samma veva som vi planterar rabatterna, säger parkchef Mikael Boström.

Artikelbild

| Strecken i penséernas blommor visar ut riktningen för alla pollenerare.

Det är med tanke på den biologiska mångfalden som några enstaka kommunala gräsytor numera tillåts växa sig höga.

Förändringen testades för tre år sedan och har gett ett positivt resultat.

Artikelbild

| Insekterna har redan hittat till blommorna i Stadsträdgården i Björsbyn.

– Vi har valt ut ytor som bara kommer att klippas en eller två gånger under sommaren. Vi ska inte bara tänka på oss människor utan också skapa platser där våra insekter trivs. På oklippta ytor brukar det finnas maskrosor och klöver, sånt som insekter gillar, förklarar Anna-Marita Johansson.