I ett samarbete med samebyarna Maskaure och Västra Kikkejaure ska länsstyrelsen nämligen använda sig av drönare när inventeringen av järv görs. Projektet finansieras av Naturvårdsverket, som utlyst medel till innovationsinsatser för att utveckla fältarbetet när det gäller inventering av de fem stora rovdjuren varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.

Ett liknande projekt genomförs av länsstyrelsen i Dalarna i samarbete med Idre sameby.

Totalt har Naturvårdsverket beviljat pengar till fem projekt. Utlysningen riktade sig till personal på länsstyrelsen och inventeringssamordare i samebyar. Sammanlagt inkom 16 ansökningar där tio av ansökningarna kom från länsstyrelser, fyra från samebyar i Norrbotten och två i samverkan mellan länsstyrelse och samebyar.

– Rovdjursinventeringen är ett viktigt underlag i rovdjursförvaltningen där fältpersonal från länsstyrelsen och samebyarna genom sin kunskap och erfarenhet kan hjälpa till för att hitta innovativa lösningar. Många har erfarenheter och idéer på nya arbetssätt och teknik som nu får möjlighet att testas, säger Linda Ersson, handläggare på viltanalysenheten på Naturvårdsverket.