I ett nytt pilotprojekt ska man forska varför vissa människor väljer egenvård i större utsträckning än andra.

– Vi vet att äldre personer i glesbygd i mindre utsträckning söker vård för lindriga sjukdomar som halsont och förkylningar. Tillgång driver efterfrågan och människor i stora städer söker mer vård, trots att de inte är sjukare, säger Silje Gustafsson, forskare i omvårdnad vid LTU, i ett pressmeddelande.

– Vi vill studera vad personer som tar till egenvård har för strategier, hur de hanterar och lindrar symptom. Med den hårda press som är på sjukvården så behövs den här forskningen. När resurserna är begränsade måste de med störst medicinskt behov gå först.

Artikelbild

| Päivi Juuso och Silje Gustafsson, forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Silje Gustafsson menar att det här är kunskap som riskerar att försvinna med äldre generationer men som forskningsprojektet hoppas kunna föra vidare till dagens unga.

– Det kan bottna i en misstro mot sjukvården. I vissa fall kan det även leda till att man får felaktiga råd av någon som inte har tillräckliga kunskaper.

En annan del i pilotprojektet är att studera hur människor använder naturen för att främja hälsa.

Päivi Juuso, också hon forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, kommer att göra intervjuer med personer boende i den norrbottniska glesbygden, bland annat i och kring Korpilombolo i Pajala kommun.

– Vi är Sveriges nordligaste universitet och i människorna i vår region har nära tillgång till naturen. Vi vill veta hur de använder den och vad den betyder för dem, säger hon.