– Tänk att de kommer tillbaka vareviga sommar. Det är helt fantastiskt, säger Håkan Sjöberg, en av montörerna som var med och gjorde rovfåglarna en riktig tjänst.

Historien har sin början redan 1992 i trakterna kring Råneå.

– Vi höll på att bygga en ny 40-kilovoltsledning när vi kom på det där boet. Det var ju en väldigt farlig placering och vi ville rädda boet. Jag har för mig att vi ringde flera "fågelmänniskor" för att få hjälp men ingen var intresserad, säger Håkan Sjöberg.

Artikelbild

| VÄLBEKANT. Fiskgjusarna verkar mycket nöjda med boet, vars grund består av en lastpall.

Då agerade elmontörerna själva.

– Vi satte upp en stolpe vid sidan av ledningen, på säkert avstånd.

Men sommaren efter upptäckte de att stolpen ramlat omkull.

– Vi såg att ungarna hade dött. Men då hade fiskgjusarna börjat bygga ett nytt bo i en 20-kilovoltsstolpe. Men då satte vi upp en annan stolpe med en lastpall i topp där vi lade grenar och liksom påbörjade ett bo, och så stagade vi fast den ordentligt.

Artikelbild

| CHEFEN. Boets ägare är för närvarande hemmavid.?

Nästa sommar hade fiskgjusarna byggt bo på lastpallen, och sedan har de häckat där i 20 års tid.

– Vi pratar om det då och då och brukar åka dit och titta ibland. Det känns ju bra, men om det är samma fåglar vet jag inte.

Artikelbild

| VÄLÖVAD INFLYGNING. Det kan dock vara avkommor till det ursprungliga fiskgjuseparet som häckar i elstolpen. Fiskgjusar kan bli upp till 20 år gamla.

Fiskgjusarna kan bli cirka 20 år. Vintertid flyttar de till Afrika.

– De är väldigt trogna sina boplatser men det är på gränsen att det är samma fiskgjusar det handlar om. Det kan vara avkomman som häckar i elstolpen, säger Berth-Ove Lindström, vice ordförande i Norrbottens ornitologiska förening, till Luleå energis tidning Energinyheterna.

Artikelbild

| FLYTTAD. Stolpen med boet flyttades på säkert avstånd från stolparna med elledningen.

Han hyllar insatsen som Luleå energis montörer gjorde.

– Det är jättebra att man möjliggjort fiskgjusarnas fortsatta häckning. De finns i vår vardag, ofta närmare än vad folk tror och då är det viktigt att visa hänsyn.