Luleå Med 1 500 turister! Se jättekryssaren Birka anlöpa hamnen.