I morse lämnade företrädare från festivalen Musiken makt över 3 000 namnunderskrifter för festivalens fortlevnad. Under förmiddagen beslutade kommunstyrelsen arbetsutskott att återremittera ärendet till kulturnämnden.

Föreningen Musiken makt har ansökt om 1,7 miljoner kronor för att fortsätta arrangera festivalen 2017. Tillväxtkontoret har föreslagit att avslå med hänvisning till att festivalen bör upphandlas.

NSD återkommer med mer information inom kort