– Vi har inga mätningar att luta oss mot och man vet inte alls hur strömningarna går. Har debatten kring skolan skadat Socialdemokraterna så att många bytt parti? Eller är väljarna nöjda med att byggandet tagit fart och den tillväxt som finns i Luleå med nya restauranger och företag? Det blir ett otroligt spännande val, säger Söderberg, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

De fem mest sannolika valutgångarna är utvalda av Norrbottens Media efter samtal med ett antal politiker och andra aktörer i Luleåpolitiken.

1) Socialdemokraterna ökar/får likvärdigt stöd och behåller makten med egen majoritet.

En situation som med största sannolikhet innebär att S fortsätter leda kommunen enväldigt.

– Det vore ett gott betyg till det nya styret med Niklas Nordström och Lenita Ericson i spetsen. Då tycker väljarna om det man sett de senaste åren och vill ha mer av det. Det vore också ett starkt trendbrott. S har tappat något i de senaste valen i Luleå och även nationellt, säger Charlotta Söderberg.

2) Socialdemokraterna backar, tappar egen majoritet men lierar sig med ett annat parti och behåller makten.

I dag pekar lite på detta. Enligt Nordström har inga trevare gjorts i några riktningar, och Moderaterna säger blankt nej till ett majoritetssamarbete.

– Tittar man historiskt så ligger Miljöpartiet eller Vänsterpartiet närmast till hands om det skulle bli aktuellt. Samtidigt har Moderaterna och Socialdemokraterna legat nära varandra på senare år. I kommunpolitik är det vanligare att ideologi spelar mindre roll och hur väl man kommer överens på ett personligt plan i stället är avgörande. Svårt att sia om, säger Söderberg.

3) Socialdemokraterna tappar men fortsätter styra i minoritet med hoppande stöd.

Det här alternativet är det kanske mest sannolika, enligt Norrbottens Medias källor. S är trygga både med att ha stöd i byggande och tillväxtfrågor från borgerligt håll och att partierna till vänster inte släpper fram exempelvis privatiseringar inom omsorgen.

– Mycket beror på hur mycket stöd S tappar. Är man bara ett mandat från majoritet är det sannolikt en trygg situation. Blir tappet större så blir man mycket känsligare. Ett parti som tappat mycket känner sig ofta stukat och då blir det svårare att ro det iland, säger Söderberg.

4) Alliansen blir större än S och styr i minoritet med hoppande stöd.

Inte speciellt sannolikt om man tittar på dagens styrkeförhållanden.

– Allt beror på hur strömningarna bland väljarna går. Det skulle kunna bli en liknande situation som är i riksdagen. Många politiker känner varandra och Alliansen skulle nog ha möjlighet till samarbete hos exempelvis MP eller V, säger Söderberg.

5) Alliansen och S blir lika stora.

En kaotisk parlamentarisk situation som sannolikt spetsas till av att SD, enligt nationella mätningar, ökar sitt stöd. SD skulle sannolikt släppa fram en Alliansbudget, men frågan är om Alliansen skulle ta emot stödet?

– I ett sådant läge krävs det förhandlingar. Om situationen är olöslig kan den leda till extraval. Men här tror jag att politikerna blir pragmatiker och hittar vägar framåt. Det man tidigare sagt nej till kan omprövas, säger Charlotta Söderberg.

Ett sjätte alternativ vore att en regnbågsallians från vänster till höger. Men det har Moderaterna gjort tummen ned för.