Just nu pågår en översyn över Luleås fritidsgårdar, för ungdomar mellan 13 och 16 år. En extern konsult har gått igenom de gårdar som finns i Luleå och målet är enligt kommunen att få ut så mycket som möjligt av de resurser som går till fritidsgårdarna.

– Vi vill gå från ett ställe man hänger på till en plats för ungas personliga utveckling. Frågan är hur vi gör det bästa av de pengar vi har. Många fritidsgårdar med mindre öppettider, personal och pengar eller färre fritidsgårdar med mer resurser, säger Åsa Lundmark, chef Ung i Luleå i ett pressmeddelande.

Några fritidsgårdar är undantagna i översynsrapporten. Det handlar om Råneå, Råneå Mekverkstad samt Blixten.

Övriga fritidsgårdar har synats och konsultens slutsats är att lägga ner tre, Bergnäset, Sunderbyn samt Gammelstad, och lägga pengarna samt personalresurserna på de fyra som blir kvar. Det handlar om Hertsön, Örnäset, Tuna och Björkskatan.

Enligt konsulten har vissa av de gårdar som föreslås lägga ner bara ett fåtal besök i månaden.

– Jag vill poängtera att det här är konsultens förslag och bara en del av underlaget. Sen har vi fått in enkätsvar från 275 Luleåbor, varav de flesta ungdomar. Här ser vi att majoriteten vill att vi fördelar de pengar vi har på ett färre antal gårdar, säger Åsa Lundmark.

Luleå kommuns tjänstepersoner ska nu skriva ett förslag till beslut till politikerna i kultur-och fritidsnämnden. Om förslaget kommer ta upp rekommendationerna från översynsrapporten är inte klart.

Ärendet ska upp till nämnden i juni.

I översynsrapporten nämner även konsulten att mer pengar bör skjutas till i Ung i Luleås verksamhet. Detta då mötesplatsen Navet för unga mellan 16-25 år tillkommit utan en nämnvärd höjning av avdelningens budgetram.

– Navet ska bli en naturlig fortsättning på den resa som unga idag startar på sin fritidsgård där de genomför mindre projekt och arrangemang. Navet ska erbjuda förutsättningar att realisera kreativa idéer och med det också ge ett större utbud av ungt kulturliv i Luleå, säger Åsa Lundmark.