På måndagen sa politikerna i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott ja till den nya målbilden för Norra hamn.

Den ska ligga till grund för ett omfattande arbete med att förändra området mellan teatern och Kulturens hus.

– Alla är positiva, vi ser att det här är rätt, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

Mycket arbete återstår, allt från nya detaljplaner till budget, men inriktningen är klar:

Parkeringen Trekanten ska göras om till torg, en allmän plats för aktiviteter året om med möjlighet till scen. Kajpromenaden ska förlängas ända till Mjölkudden, till det nya området Munkebergs strand.

Kommunen ska titta på om man kan anlägga en flytande park eller ett soldäck ute i vattnet dit folk ska kunna gå på en brygga för att bada och umgås. I pumphuset kan det bli glasskiosk, eller försäljning.

Kommunen vill också utreda fasta tider för broöppning på Bergnäsbron, så att större båtar ska kunna lägga till i Norra hamn.

Även Skeppsbrogatan ska få ny utformning, så att den inte blir en barriär mot vattnet. Det kan bland annat bli längsgående P-platser. Namnlösa gatan påverkas också, och som NSD rapporterat tidigare kan det bli tvåfiligt i stället för fyrfiligt.

Det är just trafiksituationen längs gatorna som skapar politisk turbulens.

– Där är vi oroliga för att det kommer att påverka tillgängligheten för handeln, säger Anders Josefsson (M).

– Borgarna är kvar i ett sjuttiotalstänkande om fyrfiligt runt centrum, säger Jan Nyberg (MP), vars parti är positivt till förändringen.

Gatorna i Norra hamn är de mest trafikerade i centrum, enligt en utredning. Bilar, cyklar och gångtrafik ska vägas mot varandra, samtidigt som luftkvalitet och parkeringsplatser ska in i ekvationen.

Niklas Nordström (S) förväntar sig att motstridiga intressen kommer att stå mot varandra då hamnen förändras.

– Det är klart att det finns målkonflikter. De får vi hantera då de kommer till ytan, säger han.

Carola Lidén (C) anser att det är viktigt att se hur ingrepp i Norra hamn påverkar hela centrum.

– Vi måste säkerställa en levande stadskärna, säger hon.

Men Jonas Brännberg (RS) tycker att oron för tillgängligheten är överdriven.

– Det finns lösningar. I andra städer är det betydligt mycket trängre, men man klarar det ändå, säger han.

Det dröjer till 2017 innan det blir några större ingrepp runt Norra hamn. Mindre åtgärder kan sättas igång innan dess. Hela arbetet kommer att pågå i ungefär tio år.