Detaljplanen innebär att ungefär 2 200 nya bostäder kan byggas i Kronandalen. Dessutom kulturminnesmärks och rivningsskyddas den före detta motorverkstaden, som är en kvarleva från LV7-tiden.

Inriktningsbeslutet är att den ska byggas om till en förskola.

– Men vi förbinder oss inte till det. Det måste tittas på ytterligare, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S).

Artikelbild

| I opposition. Kristdemokraten Anette Asplund.

Anette Asplund (KD) hoppas att de vidare utredningarna leder till att det inte blir någon förskola i byggnaden.

– Det vore olämpligt att bygga om ett garage till en förskola. Helt förkastligt. Det är aldrig bra att ha en förskola i en så gammal fastighet, säger Asplund som inte alls vill bevara verkstaden:

– Vi kan riva den. Vi behöver inte Q-märka ett gammalt garage.

Yvonne Stålnacke tycker att det är viktigt att inte göra sig av med byggnader som berättar något om stadens historia.

– Många i Luleå tycker att vi har varit lite för duktiga på att riva. Vi har sparat för lite av Luleås själ, säger Stålnacke.

Thomas Olofsson (L) är öppen för att låta byggnaden stå kvar.

– Kan man bevara den och få en bra funktion, så visst. Men man måste räkna på det också, säger han och lägger till:

– Är det några frågor som är känsliga så är det de här. Jag minns när vi hade debatt om hamnkranen. Den höll på i flera timmar.

Anette Asplund är dessutom orolig för parkeringsmöjligheterna i det nya området.. Tanken är att bygga 2 200 bostäder, men bara drygt hälften så många bilplatser.

– Det är 0.6 platser per bostad. Vi borde ha haft 1,0. Nu blir det svårt för barnfamiljer, säger Asplund.

Alla platser ska ligga i underjordiska garage.

– Det är bra med P-hus under jord. Det blir vackert och mer attraktivt. Men det blir för få platser.