LULEÅ Det blir Galären som får uppdraget att i samarbete med kommunen utreda och utveckla stadsdelen Kronans blivande centrum. Det föreslår samhällsutvecklingskontoret att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta på måndagen. "Målet för samverkansprojektet är att arbeta fram riktlinjer för lokalisering, fysisk utformning, innehåll och användning av stadsdelscentrum", skriver kommunen. Kronans centrum ska lokaliseras i den del som kallas Kronandalen.