Det menar Christina Allard, universitetslektor i rättsvetenskap och specialiserad på samiska rättigheter.

– Regeringen har inte tagit till sig den rättsutveckling som skett både i Sverige och internationellt. Den borde tillsätta en utredning och se över alla rättighetsfrågor inklusive samer utanför samebyar, och det bör även utmynna i en ny rennäringslag, säger hon.

Den gällande rennäringslagen är från 1971. Efter att den skrevs har både Skattefjällsmålet (rättsprocess i Jämtland om samiskt markägande) och Nordmalingsmålet (rättsprocess om vinterbete) förändrat läget.

Artikelbild

| Christina Allard.

– Regeringen borde ha tagit konsekvenserna av de här domarna långt tidigare. Nu måste det ske, säger Allard.

Hon anser att Gällivare tingsrätts dom är väl formulerad.

– Mitt bestående intryck av domen är att det är mycket glädjande att man redan på tingsrättsnivå gör en självständig bedömning av hela det rättsliga materialet och även det historiska och arkeologiska materialet – och mot bakgrund av grundlagen. Det hade jag nog inte väntat mig.

Christina Allard är verksam vid Luleå tekniska universitet och UiT Norges arktiska universitet i Tromsö.