7 november gick tiden ut för att skicka in synpunkter på detaljplanen som rör kommunens planer på att förtäta på Björkskatan. Området i fråga ligger mellan Vårvägen och Midsommarvägen, en yta som idag innehåller grönområde, tennisplan och en grusplan.

Förslaget har modifierats efter hand, bland annat blir det färre bostäder på det tänkta området än vad som var planen från början. HÖ Allbygg vill bygga en rund huskropp som är tre våningar hög och totalt ska det bli 45 lägenheter.

Att det finns ett missnöje med planerna var tydligt vid ett samrådsmöte 25 oktober. Då fick de boende i närområdet chans att säga sitt. Den som har synpunkter på detaljplanen hade också möjlighet att skicka in dessa till Stadsbyggnadsförvaltningen och där har ett tiotal synpunkter kommit in.

Artikelbild

Det hus som planeras är ett så kallat snigelhus, en rund huskropp som ska rymma 45 lägenheter.

Boende på 83 adresser på Vårvägen, Midsommarvägen och Försommarvägen har gemensamt gått ihop och lämnat in synpunkter där de ställer sig mycket kritiska mot planerna och vill att Luleå kommun ska lägga ner projektet och i stället rusta upp grönområdet.

Margareta Widgren bor alldeles bredvid ytan som ska bebyggas och hon vill inte att det ska byggas nytt där.

– Absolut inte. Det är vansinne att bygga där det finns en liten oas. Vi kan inte tolerera det. Det är det många med mig och min man som tycker, säger Margareta Widgren.

Hon hyser goda förhoppningar om att projektet ska läggas ner tack vare det massiva motstånd som finns hos de boende i närområdet.

Artikelbild

Minskad tillgång till fritidsaktiviteter för barn i området, trafiksituationen, mer tryck på förskolor och skolor är ett urval av argumenten som läggs fram.

En villaägare anser att den tre våningar höga byggnaden kommer att försämra utsikten och solläget. "Vi får en mur framför huset" skriver villaägaren som även efterlyser skuggstudier för vinterhalvåret.

En annan boende i området menar att området i dag används av barn och ungdomar både sommar- och vintertid. Att närliggande Ormbergsskolan ibland använder området i sin verksamhet förs också fram.

Räddningstjänsten har också lämnat synpunkter på planen. Räddningstjänsten vill säkerställa att räddningsfordonen kan köra in under de tak som ser ut att bli vid infarterna och har synpunkter på att avstånden mellan vattenposterna är för långa.