De senaste åren har presskonferenserna om byggplaner avlöst varandra. Spadar har satts i marken på flera platser, men vissa byggvisioner har fallit i glömska, och andra har försenats. Här är ett axplock av några byggplaner.

Ett jätteprojekt vid Skutvikens industriområde längs Bodenvägen var tänkt att stå klart i år. Fastighetsbolaget Galärens plan var att Luleå skulle få en ny nordlig entré vid industriområdet där den gamla Fordhandlaren Boströms tidigare låg. En miljard kronor ligger i pipeline, men än har Galären inte kommit igång.

– Vi river nu befintlig byggnad i höst. Det har varit väldigt avancerade utredningar i projektet med lösningar för trafik, vatten och avlopp. Det hänger samman med kommunens stora vatten- och avloppsprojekt för att försörja hela den här delen av staden, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Artikelbild

| PÅ IS. Runt om i stan finns en mängd ofärdiga byggprojekt och idéer. En del av dem är försenade, andra har glömts bort.

Ica Kvantum hoppades på att få flytta sin butik till nybygget nu i höst. Och dessutom ska området rymma en ny vårdcentral och bostäder.

– När vi drog igång det här fanns inte vatten- och avloppsprojektet på kartan, utan det kom in från sidan senare. Det visste ingen om, varken tjänstemannen eller vi, säger Gunnar Tåhlin.

I närheten finns en till vision. För fem år sedan blev det offentligt att Galären tillsammans med HSB Norr ville bygga upp emot 500 nya bostäder. Området som pekades ut var Skutviken, även kallat Röda havet i folkmun. Men även det har försenats på grund av vatten- och avloppsplanerna, enligt Gunnar Tåhlin.

– Bygget vid Röda havet byts ut mot Munkeberg strand rent tidsmässigt, säger han.

Artikelbild

| NYA STADSDELAR. Munkeberg strand och Stadsviken är tänkta att växa fram där det i dag finns vatten.

Röda havet är bara på idéstadiet än så länge, säger AnneLie Granljung, chef för plansektionen på Luleå kommun.

– Det krävs ganska ordentliga idéer och uppfyllningar för att förverkligas. Vi har sagt att vi först koncentrerar oss på Munkeberg strand. Röda havet kommer efter det, säger hon.

Artikelbild

Munkeberg strand ligger ett stenkast därifrån, på andra sidan Bodenvägen vid Mjölkuddsbrinken. För fem år sedan annonserade byggjätten NCC Construction att de hoppas på att bygga 300 lägenheter där med utsikt mot Norra hamn. Flera intressenter vill bygga där och vid Röda havet, bland annat Galären, men områdena har inte markanvisats.

– Munkeberg strand är just nu i den första delen av processen – framtagandet av ett planprogram, säger AnneLie Granljung.

Artikelbild

| JÄTTESATSNING. Kuststaden Luleå har dragit ut på tiden, men detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.

Vid Ettans båthamn i Södra hamn finns sedan flera år tillbaka projektet "Kuststad Luleå" med 300 exklusiva bostäder.

– Detaljplanen har tagit ofantligt med tid, men den är antagen av kommunfullmäktige. Den 28 september vinner den laga kraft så länge ingen överklagar. Vi håller på att jobba på med kalkyler och sånt men när den väl vinner laga kraft kan vi jobba mer skarpt med projektet, säger P-O Patomella, vd för Innerstadsfjärden AB.

Artikelbild

| NYBYGGE. Ica Kvantum får vänta med flytt. Hösten 2016 ska nybygget på Boströmtomten preliminärt vara klart.

Nåiden och Granec vill bygga där men ingen har ersatt Lulebo som drog sig ur projektet i våras.

– Ingenting är klart men det finns intressenter, säger Patomella.

Bakom järnvägsstaionen, vid Skurholmsfjärdens västra strand, har flera visioner funnits genom åren. För snart tio år sedan ville Riksbyggen bygga 250 lägenheter där till 2008.

– Det är mark som vi inte äger. Vi tycker väl att det skulle vara ett bra tillskott att skapa mer bostäder där. Men det är inget som är aktuellt just nu. Det förs bara diskussioner, säger AnneLie Granljung.

Andra visioner som kommunen fortsättningsvis jobbar med är nya stadsdelar på Hertsöheden och inte minst på Kronan. Och på Varvet byggs nya kontorsfastigheter för Telia utöver andra planer.

– På Varvet finns en plan framtagen som är överklagad. Fastigheten ligger på kvarteret Hägern. Ett annat pågående planarbete gäller kvarteret Fågeln som ligger bredvid det pågående bygget för Telia, säger AnneLie Granljung.

På Malmudden har HSB pratat om att bygga mindre så kallade lamellhus. En plan har vunnit laga kraft, men:

– Fastighetsägaren har inte ännu givit signaler om att bebygga området, säger AnneLie Granljung.