Jan Nyberg leder Miljöpartiet i fullmäktige i Luleå, ett Miljöparti som nu backar från 6,85 procent av rösterna 2014 till 3,66 procent i årets val. Partiet går från fyra mandat till två. Den huvudsakliga förklaringen är enkel, menar han.

– Ja, tyvärr är det smittan från rikstrenden som är så pass stark för i stort sett alla partier.

Två stora frågor under den gångna mandatperioden, förändringarna i skolstrukturen genom Framtidens skola och de mycket omdiskuterade utförsäljningarna inom det kommunala bostadsbolaget Lulebo, har angetts som viktiga förklaringar till Socialdemokraternas stora tapp i kommunvalet. Jan Nyberg tror att det samarbete som Miljöpartiet hade med S fram till slutet av 2016 kan ha färgat väljarna och att dessa två frågor har påverkat mycket.

Artikelbild

| Jan Nyberg, i mitten, gruppledare för Miljöpartiet i Luleå, menar att resultatet på riksnivå direkt påverkar även kommunvalet.

– Eftersom det nu fanns ett utbrett missnöje med det styrande partiet hade vi så klart hoppats att våra två år i opposition skulle ge mer resultat än vad det har gjort.

Nu väntar viktiga diskussioner inom partiet, på samtliga nivåer, påpekar Jan Nyberg.

– Det blir en lång process. Jag har alltid varit kritisk till att partiledningen redan från början lovade att på inga villkor lämna samarbetet med Socialdemokraterna i regeringen. När man säger så, då har man frånhänt sig ett väldigt viktigt instrument.

Regionrådet Agneta Granström, med mångårig erfarenhet i landstings- och sedermera regionpolitiken, säger att hon i dag känner en stor sorg. Sorg över att ingen Miljöpartist kommer att finnas i regionfullmäktige under denna mandatperiod. Partiet minskade från 4,37 procent 2014 till 2,2 procent i årets val. Gränsen för att partiet ska representeras i regionpolitiken går vid tre procent.

– Miljöpartiets stora fråga har varit digitalisering inom vården, att se till att vården blir tillgänglig för alla och håller hög kvalitet. Men det har försvunnit i bruset av diskussioner om MR-kameror och annat. Sedan vet vi ju att samarbete med ett stort parti både på nationell och regional nivå kostar på. Som ett litet parti måste vi köpa mycket av de storas politik, en politik som inte alltid är vår.

– Vi blev nationellt uppmärksammade för att vi drev igenom gratis preventivmedel till unga och lyckades minska antalet aborter. Vi har drivit fram två av tre KRAV-märkningar på landstingets restaurang. Arbetet med digitalisering blev vi uppmärksammade för internationellt och fick pris för. Men jag har drivit denna viktiga fråga för länet ensam och jag hoppas verkligen att arbetet fortsätter.