Riksspelmannen Svante Lindqvist, samt författaren Gerda Helena Lindskog har utsetts till hedesdoktorer vid filosofiska fakulteten på Luleå tekniska universitet.

"Gerda Helena Lindskog och Svante Lindqvist har båda, på olika sätt, under lång tid, med stort engagemang och konstnärlig skärpa bidragit med och spridit kunskap om vår nordliga kultur som är värd all uppmärksamhet", skriver dekan Cathrine Norberg i ett pressmeddelande.

Gerda Helena Lindskog är svensk författare som debuterade 1987 med ungdomsboken "Benjamin dansar inte". Hon har genom åren gett ut en mängd publikationer av stor betydelse för den nordliga kulturen med ett speciellt fokus på barns livsvillkor. Hon bor idag i Luleå. Lindskog har i många år varit ordförande för Norrländska författarsällskapet, och varit projektledare för ett betydande Barentsprojekt inom litteraturområdet, och har medverkat till utgivningen av en omfattande Barentsantologi. Hon har varit landstingets litteraturkonsulent i Norrbotten och ordförande i Författarförbundet Nord.

Artikelbild

| Gerda Helena Lindskog.

"Gerda Helena Lindskog har genom sitt författarskap bidragit med omistliga kunskaper om vårt nordliga kulturarv, och gett röst åt människor vars berättelser sällan blir hörda", skriver Norberg.

Svante Lindqvist är musiker, dramatiker och författare med rötter i malmfälten. 1977 var han med och grundade folkmusikensemblen J P Nyströms, där han fortfarande är verksam. Samma år blev han utsedd till riksspelman.

Lindqvist har upptecknat ett hundratal norrbottniska folklåtar, publicerade i boken "Folkmusiken i Norrbotten". Svante Lindqvist har utgivit en rad skönlitterära verk och även skrivit dramatik för Norrbottensteatern, Riksteatern, Sveriges radio och Sveriges television. 2001 tilldelades han Zornmärket i guld.

"Lindqvist förenar kulturell bredd med konstnärlig kvalitet. Genom sin mångsidiga verksamhet är han en utmärkt ambassadör för vår region såväl nationellt som internationellt", skriver Norberg.

Artikelbild

| Svante Lindqvist.

På teknisk fakultet föll valet av hedersdoktor på Elisabeth Nilsson. Hon föddes i Sören, Kalix kommun, och utbildade sig vid LTU för att bli en av de första bergsingenjörerna i Sverige.Hon har tidigare vadit vd för SSAB Merox och Jernkontoret och är för närvarande landshövding i Östergötlands län.

"Efter studierna har hon gjort en enastående karriär i den mycket mansdominerade stålbranschen. (...) Elisabeth Nilsson är som en av de första bergsingenjörerna utbildade här i Luleå en mycket god representant för Luleå tekniska universitet, Norrbotten och stålindustrin", skriver Roland Jansson, dekan för tekniska fakulteten.