Nästa år ska byggnationerna på i Luleås nya stadsdel Kronandalen påbörjas. Och nu släpper Luleå kommun de första kvarteren i det nya området. Etapp ett heter Norra Entrén och där är 420 bostäder planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Etappen ska innehålla flerbostadshus samt åtta stycken stadsradhus. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020.

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) är mycket nöjd med att projektet med Kronandalen närmar sig ett förverkligande.

– Det känns oerhört spännande. Intresset är väldigt, väldigt stort bland byggherrarna för det här, säger hon.

I slutet av februari samlade kommunen intresserade byggherrar till ett möte och och informerade om områdets utformning. I april ske de som är intresserade av att bygga lämna in sina förslag och i juni sker ett första urval av vilka som får bygga.

– Det finns statistik för hur Luleå ligger i intresse för de som vill bygga och Luleå klättrar hela tiden uppåt på den listan, säger Yvonne Stålnacke.

Det som nu väntar för kommunen är att bestämma sig för hur mycket marken ska säljas för.

– Den diskussionen återstår och där behöver vi politiker också ta ställning. Där har vi ett jobb kvar att göra i politiken, säger Yvonne Stålnacke.

När området är klart ska det rymma bostäder för 7 000 invånare, kontorslokaler, butiker och ett stadsdelscentrum. De övriga etapperna kommer byggas beroende på konjunktur och intresse från byggherrar.