Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer båda att få utökade anslag under den treåriga budgetperioden för att kompensera för de ökade kostnader som den förväntade befolkningsökningen innebär. En ny fördelningsmodell har tagits fram som ska ge kompensation för den demografiska utmaning som kommunen står inför.

BUN får ett tillskott på 120 miljoner kronor under budgetperioden och socialnämnden får ett tillskott på 152 miljoner kronor.

– De ska fullt ut kompenseras för löneökningarna. Man behöver inte på skolans område hitta besparingar för att klara löneökningarna, det får man kompensation för, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Kravet på samtliga förvaltningarna att göra årliga effektiviseringar av sin verksamhet, motsvarande en procent, ligger kvar.

124 miljoner kronor finns budgeterad för Stadsöskolan etapp två, tillbyggnad samt sporthall.

För ombyggnaden av Tunaskolan finns 64,5 miljoner kronor anslaget under budgetperioden. För åtgärder i Svedjeskolans inomhusmiljö finns budgeterat 24 miljoner kronor.

Ombyggnaden av Kläppenskolan i Sunderbyn är budgeterad med 22 miljoner kronor under budgetperioden. För en ny förskola på Hertsölund finns anslaget 5,6 miljoner kronor.

Tolv miljoner kronor finns anslaget under budgetperioden för ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronandalen. Kommunen har gjort klart med Hemsö fastigheter, som kommer att bygga det. Inflyttning beräknas ske hösten 2020.

30 miljoner kronor är avsatt till boende för utsatta grupper.