Det var på Bergnäset som två förare fick böter efter att ha överträtt hastighetsbegränsningen.