Det är ett antal S-föreningar i Luleå i samarbete med Folkets Bio Royal och Stockholms Universitet som den 15 november bjuder in till en kväll med film, diskussioner och ett föredrag av Henrik Tham, professor i kriminologi på Stockholm Unversitet.

Tham är expert i ämnet brottslighet kopplat till invandring.

– Jag tror att det kan vara en av de viktigaste frågorna i valrörelsen, säger Maria Johansson-Berg, som är en av initiativtagarna.

Tillsammans med Nils Harnesk hoppas hon slå hål på fördomar och myter, med hjälp av fakta som tagits fram genom forskning. Precis som Hans Rosling gjorde vid otaliga tillfällen runt om i världen.

Henrik Thams forskningsresultat visar som många andra studier, att första generationens invandrare i högre grad hamnar i kriminalitet. Men genom att utveckla ämnet presenterar Tham orsaken till denna sanning, anser Harnesk och Johansson-Berg.

– Det han poängterar är att andra generationens invandrare löper mycket mindre risk att hamna i brottslighet, så det här handlar om intergration och att få in dem i samhället. Att det är ekonomiska förhållande som gör tjuven, inte genetiska, säger Nils Harnesk och fortsätter:

– Det finns ju de som hävdar i dag, vilket är helt absurt, att det är genetiskt betingat. Men det finns det inga belägg för.

Hans Rosling var en folkkär föreläsare som hade förmågan att på ett enkelt och underhållande sätt förklara svåra världspolitiska skeenden, som fattigdom och hälsa. Rosling avled i våras efter en tids sjukdom, 68 år gammal.