Tidningen Expo har sammanställt de aktiviteter som genomfördes bland nazister och andra rasideologiska aktörer under 2016. Statistiken bygger på gruppernas egna redovisningar på hemsidor och annat, samt research genomförd av Expo. Tidningen varnar för över- och underrapportering, men även att aktiviteter som kan missas på grund av att de sker i skymundan eller inte rapporteras av grupperna själva.

I Norrbotten rapporterades 151 aktiviteter (propagandaspridning, demonstrationer, manifestationer, sociala aktiviteter, kampträning med mera) under 2016. Under 2015 handlade det om 56 rapporterade aktiviteter.

Den ojämförligt mest aktiva organisationen är Nordiska motståndsrörelsen och aktiviteterna består till absolut övervägande delen av propagandaspridning.

Med propagandaspridning menar tidningen Expo aktiviteter som att sprida synlig propaganda i närmiljön, exempelvis klistermärken uppsatta på olika ställen eller utdelning av flygblad. Sociala aktiviteter är, enligt Expo, gruppaktiviteter som exempelvis fester och pubkvällar.

I Luleå kommun skedde, enligt Expos sammanställning, 110 olika rasideologiska aktiviteter under 2016. Nordiska motståndsrörelsen rapporterar om 99 aktioner med propagandaspridning och fyra sociala aktiviteter. Svenska motståndsrörelsen gick från och med juni 2016 upp i Nordiska motståndsrörelsen när de nordiska sammanslutningarna blev olika grenar av den nordiska rörelsen.

Radiopodden Motgift antecknas för sju aktiviteter i Luleå kommun. Det handlar i sex fall om propaganda­spridning och en social aktivitet.

Nordiska motståndsrörelsen har också, enligt Expo, agerat i Boden i fyra fall under 2016. Det handlar om propagandaspridning.

I Kalix noteras samma organisation för tio fall av propagandaspridning under 2016 och i Haparanda för två aktioner (även här propagandaspridning). Nordiska motståndsrörelsen agerade under 2016 även i Älvsbyn (tio fall), Pajala (två fall) och Piteå (fyra fall). I Överkalix kommun har Nordiska motståndsrörelsen haft tre aktiviteter under 2016 och i Övertorneå ett fall. Det handlar då om propagandaspridning.

Dessutom finns i Expos sammanställning en punkt ”okänd kommun”, där Nordiska vildmarksförbundet agerat en social aktivitet. Nordiska vildmarksförbundet har tidigare genomfört vandringar i fjällmiljö.

Det var Nordiska motståndsrörelsen som på första maj arrangerade en demonstration med uppemot 600 deltagare i Falun.