Glädjebeskedet ger överstelöjnant Mikael Wikh, krigsförbandsansvarig för helikopterflottiljen, när han besöker Luleå på torsdagen för att fira leveransen av den första Helikopter 14 slutversion E till Kallax.

– Försvarsmakten har beslutat att samtliga Helikopter 14 ska vidmakthållas, säger Mikael Wikh i ett kort tal till helikopterskvadronens personal.

Det var i förra veckan som det avslöjades att konsultföretaget McKinsey i en rapport föreslagit att de nio Helikopter 14 som är baserade i Luleå skulle avvecklas, för att minska kostnaderna. McKinsey har på uppdrag av FMV utrett hur man kan få Helikopter 14 mer effektiv.

Artikelbild

| "Försvarsmakten har beslutat att vidmakthålla samtliga helikoptrar" säger Mikael Wikh, krigsförbandsansvarig för helikopterflottliljen.

– De kom snarare fram till att det var mer värt att behålla flottan. Nu har Försvarsmakten beslutat att vidmakthålla alla helikoptrarna, säger Mikael Wikh.

De ska vara flygdugliga och operativa?

– Jajamänsan, säger Mikael Wikh.

Däremot kan det bli inskränkningar i antalet flygtimmar, beroende på Försvarsmaktens ansträngda ekonomiska situation som ÖB har lyft för politikerna.

Artikelbild

| Helikopter 14 har en besättning på fyra; här syns piloterna Johan Sundström, Thomas Palmklint, samt färdmekanikern Lars Nilsson och uppdragsspecialisten Mikael Stadin.

– Beroende på hur politikerna svarar upp mot det så kommer det att drabba oss på olika sätt, det kan påverka flygtiden för hela Flygvapnet. Hur mycket det drabbar Helikopter 14 eller något annat system är inte klart just nu, det är något man tittar på, vad ekonomin räcker till, säger Mikael Wikh.

Medias rapportering har fokuserat på den höga timkostnaden för att flyga med Helikopter 14, 242 000 kronor enligt McKinseys beräkningar.

Artikelbild

| En kort ceremoni hölls i en hangar på F21 för att fira leveransen av den första Helikopter 14 version E till första helikopterskvadronen på Kallax. Flottiljchefen Jonas Nellsjö medverkade.

– Det sägs att det är dyrt, vad är det dyrt jämfört med? Den här förmågan att jaga och leta främmande ubåtar i svenska vatten, det finns ett pris för det. Det är inte någon dussinvara man kan beställa på nätet. Man kan undsätta isolerad personal i hotmiljö dygnet runt i alla väder, det är det som systemet kan leverera, säger Mikael Wikh.

Mikael Wikh tillägger att timkostnaden blir så hög därför att man flyger få timmar med Helikopter 14, i kombination med höga fasta kostnader.

Artikelbild

| Delar av första helikopterskvadronens personal väntar på att flottiljchefen Jonas Nellsjö och representanten för Flygvapnet ska komma. Helikoptern är den första HKP14 version E som levererats till Kallax.

– Systemet är under införande, flyger du mer timmar så kommer timkostnaden att bli lägre, säger Mikael Wikh.

Helikopter 14 har en besättning bestående av fyra personer; två piloter, en färdmekaniker och en uppdragsspecialist.

Artikelbild

| Helikopter 14 har ett flexibelt inre, färdmekanikern Lars Nilsson står i en ännu inte ombyggd version D som är utrustad för att kunna vattenbomba skogsbränder.

– Den är enkel, väldigt lättflugen, säger piloten och divisionschefen Thomas Palmklint.

Det som skiljer slutversionen E från den tidigare versionen D är att den senare versionen har en taktisk radar installerad, sandfilter som skyddar motorerna och ett varnar- och motmedelsystem.