Byggdialogen ska förenkla för allt från stora utvecklingsprojekt, förfrågningar om lokalisering eller mindre fastighetsägare som vill utveckla sin fastighet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

– Byggdialogen är till för att förenkla för alla som vill bygga i Luleå, särskilt för de mindre aktörerna, säger Frida Wikström, samhällsstrateg samhällsplanering på Luleå kommun.

Det ska fungera som en arena där berörda delar av Luleå kommun och Luleå Näringsliv samtidigt träffar den intresserade byggaren.

– Tempot ökar markant med bostadsbyggandet och då måste vi från kommunens sida skärpa processerna och dialogen med aktörerna, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Efter byggdialogen går förslaget vidare till beredning för djupare analys av förutsättningar och lämplighet. Om förslaget stämmer överens med kommunens övergripande inriktning och bedöms som lämpligt blir det ett politiskt ärende.

– Roligt att Luleå kommun lyssnat på bygg- och fastighetsbranschen och effektiviserar planprocessen, säger Fredrik Kristiansson, chef på Sveriges Byggindustrier i Luleå.