Enligt Trafikverket kan det finnas risk för att köbildning och kortare stopp kan uppstå.

Det gäller på sträckorna Notviken - Måttsund i södergående riktning där de sätter upp mitträcken och Antnäs-trafikplats Gäddvik i södergående riktning där de arbetar med mittvajer.