När Norrbottens media söker Luleå kommun har de ej hittat orsaken till strömavbrottet än.

ARTIKEL UPPDATERAD KLOCKAN 18:54

Tekniker felsöker fortfarande vad orsaken till strömavbrottet är. De drabbade områdena är Porsön, Mjölkudden och Notviken.