Lulebo meddelar i ett pressmeddelande att man drar sig ur och vill överlåta åt andra att fortsätta med projektet.

– Det grundar styrelsen på att Lulebo har behov av att ägna all tid och kraft åt att bli en ännu duktigare förvaltare och se till att våra hyresgäster är ännu nöjdare med oss, berättar styrelseordförande Emma Engelmark.

Hon konstaterar dock att Lulebo har ett åtagande att bygga 1 000 nya lägenheter under fem år. Men man vill satsa på andra områden.

Artikelbild

| BOSTÄDER. Så här ser en av skisserna över det planerade projektet ut.

– Det är viktigt att vi kan komma igång snabbt i områden där vi redan har tillgång till mark och där vi kan komplettera tidigare innehav, säger hon.

Lulebo lägger också krutet på mer renoveringar istället för Kuststad:

– Närmast på Mjölkudden, Porsön och i Råneå. På Mjölkudden byggs även ett nytt trygghetsboende med 80 lägenheter och ett parkeringshus med plats för 400 bilar. På Vänortsvägen, Porsön, rör det sig om betydande insatser och på Professorsvägen byts bland annat fasader och fönster ut under en fyrårsperiod, berättar VD Sari Ekblom.

NSD återkomemr med mer information.