Karin Åström har en hel rad olika uppdrag inom socialdemokratin.

Sedan 2004 har hon suttit i riskdagen. Där har hon ingått i arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet, finansutskottet och konstitutionsutskottet. 2006 blev hon ledamot i näringsutskottet och är också suppleant i utrikeutskottet.Hon ingår även i riksdagsstyrelsen och är ordfröande Nordiska rådets svenska delegation.

Dessutom är hon ordförande i Socialdemokraternas partidistrikt i Norrbotten.

Artikelbild

– Att vara riksdagsledamot kan och ska inte vara ett livslångt uppdrag, säger hon om beslutet att gå vidare till nya uppgifter i livet.