Fyra av Luleå kommuns bostadshus i Svartöstaden kommer att säljas istället för att rivas. Detta efter att stadsbyggnadsförvaltningen utrett byggnadernas skick och kulturhistoriska värde.

De räddade husen är Ängesbygården och tre hus på Sandgatan 5 till 7. De sistnämnda står på mark som inte får användas till bostäder enligt detaljplanen. De föreslås nu säljas i befintligt skick för kontorsändamål.

NSD återkommer med mer information.