Under den gågna våren har 15 byggherrar lämnat in förslag med förhoppning om att få bygga den första etappen – Norra Entrén – på Kronandalen. Nu har sex av dem valts ut att bygga varsitt kvarter. De utvalda är:

• BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken

• HSB/Tirsén och Aili Arkitekter

• Lerstenen/Link Arkitektur

• Nordhalla/White

• Riksbyggen/MAF Arkitektkontor

• SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter

Lerstenen, där hockeylegendaren Peter Forsberg är en stor delägare, är nöjda med att ha blivit tilldelade ett kvarter. Umeå-företaget etablerar sig nu även på Luleås heta bostadsmarknad, men ännu är det en lång tid kvar innan spaden sätts i jorden.

– Riktigt hur det kommer bli är för tidigt att säga, säger Lars Sällström, Lerstenens VD. Det här sker i samråd med kommunen och andra byggherrar, men vi vet att vi vill bygga hyresrätter. Vi har inte hunnit analysera Luleå riktigt ännu, men i Umeå bygger vi alltifrån ettor till fyror. Nu börjar jobbet med att utforma hur det ska bli.

– Vi har ett stort behov av fler bostäder i Luleå. Det är också roligt att både nya och redan etablerade aktörer ges möjlighet att bygga på Kronan, säger kommunalråd Niklas Nordström i ett pressmeddelande.

Luleå kommun har efterfrågat "moderna och naturnära" boenden.

– De sex byggherar som valts ut för den första etappen har förslag som sammantaget kommer att erbjuda Luleåborna ett modernt och naturnära boende med stor variation vad gäller utformning, gestaltning och boendeformer, säger tillförordnad stadsbyggnadschef Malin Lagervall i ett pressmeddelande.

Under hösten påbörjas ett arbete för att utveckla förslagen tillsammans med kommunen. Byggstart sker hösten 2017.