Detaljplanen för bostäder i Ettans båthamn samt en helt ny båthamn har vunnit laga kraft. Detaljplanen var ursprungligen klar i höstas, men har överklagats.

Läs mer: Vad hände med Luleås byggboom?

Planförslaget innebär att ca 300 nya bostäder kan byggas och att lokaler för verksamheter får uppföras i bostadshusens bottenplan. Småbåtshamnen kan enligt planförslaget iordningställas med ca 650 båtplatser, ca 200 fler än idag.

Läs mer: Jättevågor kan nå lyxhusens källare

P-O Patomella, vd på Innerfjärdens AB, vill ännu inte uttala sig om när de sätter spaden i jorden.

– Vi får se nästa vecka. Nu vill vi bara njuta av att det här är klart, säger han.