Kung Carl XVI Gustaf ska besöka Piteå och Luleå. Temat för resan är ”Nya högteknologiska initiativ för minskade utsläpp av klimatgaser”.

Besöket startar på bioraffinaderiet Sunpine i Piteå, världsledande när det gäller framställning av förnyelsebara drivmedel. Därefter fortsätter turen till vindkraftparken i Markbygden, som bidrar till produktion och utveckling av förnybar energi.

Sista stoppet görs på Luleå tekniska universitet. Kungen ska bland annat få en demonstration av VR-studion och drönaren Hugin, som används i både forskning och utbildning. 
Bland Hugins uppgifter finns att kartlägga den svenska berggrunden för att bringa kunskap i hur berget och malmer har bildats.