I mitten av 1960-talet bildades stiftelsen Norrbottenspress. Initiativtagare var tidningens förre ägaren Nils Isaksson. Stiftelsen bildades för att i ett kritiskt läge gå in som delägare och trygga utgivningen av Norrbottens-Kuriren.

2001 såldes merparten av Luleås största lokaltidning till koncernen Norrköpings Tidningar. Affären avslutades sex år senare, vilket resulterade i att Norrbottens-Kuriren försvann som firmanamn och i stället flyttades över till Norrbottens Media..

Norrbottenspress vill avregistrera stiftelsen, men länsstyrelsen i Norrbotten har sagt nej.

I september 2017 föll domen i tingsrätten med staten som förlorare.

Nyligen togs målet upp på nytt i hovrätten, men med samma utgång.

– Vårt huvudargument är att Norrbottenspress aldrig har varit en stiftelse, eftersom initiativtagarna valde att låna ihop startkapitalet. Enligt lag ska de skjuta till eget kapital. Även hovrätten gick på vår linje, förklarar Norrbottenspress juridiska ombud Olof Widman, 86.

Länsstyrelsen i Norrbotten har fram till den fjärde oktober möjlighet att överklaga hovrättens dom.

Nästa instans är Högsta domstolen som efter ett eventuellt överklagande först tar ställning om prövningstillstånd kan ges.

Styrelsen för Norrbottenspress intention är att upplösa stiftelsen för att möjliggöra att kapitalet på 15 miljoner kronor fördelas bland tidningens anställda.

– Vi anser att de som har arbetat ihop den här förmögenheten också ska ta del av pengarna, men det återstår fortfarande många frågor att lösa innan det kan bli verklighet. Först avvaktar vi till dess dom vunnit laga kraft, säger Olof Widman.