Det framgår av ett pressmeddelande från gruvbolaget.

Valberedningen föreslår till årsstämman den 5 maj 2015 att Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, väljs in i styrelsen. Övriga styrelseledamöter som valberedningen föreslagit ska väljas om är Marie Berglund, Staffan Bohman, Tom Erixon, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Michael G:son Löw och Anders Ullberg. Den sistnämnda föreslås omväljas som styrelsen ordförande.

Elisabeth Nilsson är utbildad bergsingenjör, har tidigare varit vd för Jernkontoret och arbetat inom SSAB-koncernen bland annat som chef för metallurgin i Oxelösund.

Elisabeth Nilsson är också ledamot i Outokumpus styrelse och i Skandias fullmäktige.