Omkring hundra barn från Renfanans, Silverskattens och Älvens förskola samt familjedaghem, tillsammans med förskollärare och föräldrar, har samlats på gräset intill den stora parkeringen mitt i Råneå. Tanken är att tända ljus, sjunga, dansa och sprida glädje tillsammans i en ljusmanifestation.

– Vi gör det här för att uppmärksamma barnen i Råneå och världen, att de finns och får ta plats i vårat samhälle och på vårat torg, säger Ida-Sofia Rova, förskollärare på Älvens förskola.

Manifestationen är också för asylsökande barnfamiljer som bott i Migrationsverkets boenden i många år och tvingats från Råneå när myndigheten sa upp kontraktet med Lulebo.

Artikelbild

| Älvens förskola har förlorat många när Migrationsverket flyttade asylsökande barnfamiljer till Boden. Ljusmanifestationen är ett sätt att uppmärksamma de barnen.

– Vi har förlorat väldigt många barn på vår förskola som har blivit flyttade till Boden, säger Erika Lööv, som också jobbar på Älvens förskola.

Integrationen har fungerat väldigt bra i Råneå, berättar dem. Många föreningar jobbar för att välkomna nyanlända. Även förskolan fokuserar på hur de ska möta varandra på bästa sätt.

– Det är en stor sorg att tappa sina kompisar för de barnen som är kvar och för de som åker. Men också för oss pedagoger som tappar våra vänner och familjer som vi har lärt känna. Det här är ju också ett sätt att uppmärksamma det att vi står här tillsammans, säger Ida-Sofia Rova.

Ljusmanifestationen startade i Umeå och har spridit sig över landet, berättar Ida-Sofia Rova.

Artikelbild

| Leo från Älvens förskola tycker att alla barn ska ha rätt till godis på lördagar.

– Det är inne i Luleå också men eftersom vi är här får inte våra barn ta del av det så vi gör en egen manifestation och har valt att göra en utställning också för att bredda det lite.

I cirka två veckor, utifrån barnkonventionen och Rädda barnens riktlinjer, har de jobbat med att få ihop en utställning. Barnen har fått tolka ”Alla barnen har rätt till” med eras egna ord och tankar.

Artikelbild

| Varje avdelning på förskoleorna har fått en lastpallsyta var av utställningen. "De har fått bearbeta sina känslor och uttryck i olika material, bilder och former", säger Ida-Sofia Rova, förskollärare på Älvens förskola.

– Det har varit från att alla ska ha rätt till en familj, att alla ska få äta på Max till att alla ska få rätt till lördagsgodis, säger Ida-Sofia Rova.

Efter att ljusen var tända och barn och vuxna sjungit sånger som "det lilla ljus jag har" och "jag ser dig",både på svenska och hebreiska, ska utställningen stå kvar för alla att ta del av.

– Vi hoppas att det här ska få stå kvar över natten och lysa och vara fint, så att föräldrar och anhöriga kan gå och titta, säger Ida-Sofia Rova.