LKAB:s bokslutsrapport presenterades vid lunchtid i dag, fredag den 13 februari.

Gruvbolaget presenterade stora kostnadsbesparingar och så kallad personalreduktion med 400 tjänster till 2016.

Det kraftiga prisfallet på järnmalm leder till pressad lönsamhet.

Artikelbild

LKAB uppvisar ett rörelseresultat på 205 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 och en rörelsemarginal på 4 procent - att jämföra med uppemot 2 miljarder kronor och 31 procents rörelsemarginal motsvarande period i fjol.

Under presskonferensen framkom att gruvbolaget går mot ett nollresultat.

För att försvara LKAB:s konkurrenskraft genomförs ytterligare kostnadssänkningar som motsvarar 700 miljoner kronor. Omförhandlingar av inköpsavtal, anställningsstopp och minskning av personal med 400 tjänster fram till slutet av 2016.

– Vi har infört omedelbart anställningsstopp. Vi går nu in i förhandlingar med facken, säger verkställande direktör Lars-Erik Aaro.

NSD: Var kommer personalminskningen ske?

– Det har vi inte bestämt ännu nu sätter vi oss med facket och diskuterar och vår personalledning tittar hur vi ska göra det här. Det handlar om översyn av organisationen, titta på enheter, titta på dotterbolag. Vi kommer att vända på varenda sten för att se hur vi kan se hur vi kan organisera ett effektivare LKAB. Det här kommer att bli inom ett par månaders tid, säger Lars-Eric Aaro VD LKAB

Har ni pratat med facket?

– Ja, vi har pratat med dem.

Gruvtolvans Jan Thelin dementerade i går i NSD att ni förhandlar med dem?

– Det är inga förhandlingar, eller vi startar dem nu. Vi träffade dem sent i går kväll.

Hur kommer detta slå mot Gällivare och Malmberget?

– Det är klart att de måste vara jättetufft att få besked att vi kommer vara 400 färre anställda i LKAB. Det är ett jättetrist besked men det är vårt sätt att anpassa oss i en tuff situation.

Hur drabbar detta samhällsomvandlingen?

– Vi kommer inte att minska någonting. Men i den situation som är så måste bägge sidor se allvaret. De är klart att det blir en annan ansats om man har ett nollresultat än om man tjänar 10 miljarder.

– Vi har avsatt ganska mycket pengar redan i samhällsomvandlingen. Vi har avsatt 12 miljarder på balansräkningen. Men det är klart att man tittar nog lite noggrannare på alla kalkyler.

Grete Solvang Stoltz, LKAB:s personal- och HR-direktör, betonar att det inte är frågan om några varsel just nu.

– Vi jobbar nu med en detaljerad plan kring det hela. Det vi vet är att vi har naturliga avgångar under den här perioden, alltså pensionsavgångar. Vi har en del visstidare inne i verksamheten. Vi har också behov av arbetskraft i nya gruvor.

I nuläget läggs alltså inga varsel om uppsägningar.

– Men jag vill vara tydlig med att om vi inte kommer fram på den här vägen så kan de bli uppsägningar i slutändan. Men det är inget vi planera för just nu, säger Grete Solvang Stoltz HR-chef på LKAB.

Samtidigt har LKAB en fortsatt god efterfrågan på förädlade och högkvalitativa järnmalmsprodukter, såsom pellets.

– Det visar att vi är rätt positionerade i vårt kunderbjudande med klimatsmarta järnmalmspellets. LKAB har också för avsikt att öka utbudet av förädlade produkter, främst genom ökad pelletsproduktion i Kiruna, skriver Lars-Eric Aaro.

LKAB ger besked i rapporten att arbetet med tillväxtinvesteringar i Svappavaarafältet fortsätter.

– De nya gruvorna ger oss ökad flexibilitet och kompenserar för eventuella störningar i underjordsgruvorna, skriver Lars-Eric Aaro.

Samtidigt har den utdragna tillståndsprocessen för de nya gruvorna har medfört en kraftig försening av LKAB:s tillväxtprogram och betydandeekonomiska konsekvenser.

- Vi ska fullfölja våra tillväxtinvesteringar. Vi hoppas oerhört på att få igång Leveäniemigruvan, domen kommer den 2 april, säger Lars-Eric Aaro under presskonferensen.

NSD återkommer med mer information!