Jubel hörs i Luleå gällande Trafikverkets förslag till nationell transportplan för 2018-2029, tack vare miljardregnet över muddringsprojektet i malmhamnen och upprustningen av Stambanan, som stärker "Stålpendeln" och SSAB:s framtid.

Men inom LKAB blev tjänstemannaförslaget ett enda anti-klimax.

– En stor besvikelse. Mer retorik än innehåll, säger Bo Krogvig, informationsdirektör hos den statliga malmjätten.

Han syftar bland annat på att Trafikverket endast avser att fortsätta förstärkningen längs Malmbanans södra del.

– Att öka axellastkapaciteten från Vitåfors till Luleå är ett arbete som redan är igång, så det är ingen nyhet.

Den satsningen innebär i och för sig att LKAB redan nu kan lasta tio procent mer i malmvagnarna söderut, mot Luleå.

– Men vi hade velat ha en förstärkning till 32,5 ton i axellastskapacitet längs h-e-l-a sträckningen, även norrut till Narvik. Vår stora utskeppningshamn är ju Narvik – inte Luleå.

Den största besvikelsen är dock att Trafikverket inte vill inleda en satsning på dubbelspårsutbyggnad, såvida inte ramanslaget från staten utökas med tio procent.

LKAB:s produktionsvolymen i fjol motsvarade 27 miljoner ton malm och målet är att öka med fem procent årligen – men då räcker inte järnvägens enspåriga kapacitet till.

– Redan mycket trångt längs Malmbanan. När järnvägen och infrastrukturen blir ett hinder för oss, innebär det ett långsiktigt hot mot LKAB.

När slår ni i taket, utifrån Malmbanans nuvarande kapacitet?

– Omkring 2021-2022. Därefter skulle vår konkurrenskraft försämras och det skulle bli allt svårare att få ihop pengar till nya huvudnivåer med mera, säger Bo Krogvig.

Därför hade malmjätten hoppats på en snar start av dubbelspårsutbyggnaden mellan Kiruna och Narvik.

– Norge har redan sagt att de är beredda att sätta igång, så fort Sverige gör det också. Det finns inget projekt som har högre samhällsnytta än en utbyggnad av Malmbanan.

Han hänvisar även till de återuppväckta planerna på att öppna gruvan i Pajala, även att norrmännen har expansiva planer gällande laxexporten.

Dessa projekt belastar Malmbanan ytterligare.

– Det blir som med flygtrafiken, att tågtiderna fördelas mellan alltfler. Vi riskerar till och med att tvingas skicka färre tåg i framtiden.

Informationsdirektören konstaterar att LKAB inte alls fick gehör för sina behov hos Trafikverket.

Men Bo Krogvig misströstar inte inför regeringens slutgiltiga beslut våren 2018.

– Nu är det vår uppgift att föra vidare argumenten till regeringen, så att de har alla papper på sitt bord. Hoppet är det sista som överger människan, säger Bo Krogvig, informationsdirektör på LKAB.