Men den blir mindre än förväntat, uppger Stefan von Below, ny vd på LLT sedan augusti.

– Vi har ett budgeterat underskott på sex miljoner men förlusten ser ut att hamna på 3,5 miljoner ungefär, säger han.

Det blir i sådana fall fjärde året i följd som det kommunala bussbolaget noterar röda siffror i bokslutet. 2015 backade man 4,5 miljoner, 2016 en miljon och 2017 fem miljoner.

– Den stora anledningen till underskottet är att vi tar nödvändiga investeringar. Kortfattat handlar det om tekniklösningar som ingår i det långsiktiga arbetet för att att klara morgondagens krav på kollektivtrafik, exempelvis att det skall vara enklare att resa med oss samt att möta de miljökrav som ställs. Men det här är ingen lösning som fungerar över tid. Vi kommer att göra en intern översyn för att se över våra kostnader så att vi kan nå ett nollresultat inom en snar framtid, säger Stefan von Below, som tidigare var trafikchef.

Läs mer: LLT Luleås sorgebarn

LLT har i år gjort om i organisationen. Tjänsten som teknikchef har avskaffats och en produktionschef har tillsatts.

– Anledningen är att det varit för långt mellan teknik och trafik, de två tunga avdelningarna i LLT. Vi måste ha en samsyn i avdelningarnas budget och det kan vi få nu.

Vidare har LLT tidigare dragits med höga kostnader eftersom man lejt ut rekryteringar. De kostnaderna är snart helt borta, enligt von Below.

– Vi har numera en organisation som kommer att klara rekryteringsarbetet helt själv. Det är otroligt viktigt att ha en administrativ organisation för att få allt runt om kring att fungera.