"Vi för en dialog med berörda parter angående ärendet och vi vill inte kommentera mer i detta läge", skriver Johan Balck, platschef vid Gestamp Hardtech i Luleå, i ett mejl till Norrbottens Media.

Överklagan lämnades in den 24 februari. Gestamp krävde att länsstyrelsen ska upphäva Luleå kommuns beslut. Något skäl till överklagan angavs inte. I stället begärde Balck anstånd med att redovisa skälen.

Läs mer: Verkstadsjätte tvingas ompröva miljötillstånd

Det var i början av februari som miljö- och byggnadsnämnden beslutade att inititera en ny prövning av Gestamps drygt 20 år gamla miljötillstånd. Tillståndet är från 1995 och gäller enligt dåvarande miljöskyddslagen.

Det nya miljötillståndet ska prövas enligt Miljöbalken. Prövningen ska genomföras av länsstyrelsen.

Läs mer: Gestamp tar strid om miljöprövning

Gestamp Hardtech tillverkar så kallat presshärdat borstål, som används i tillverkning av bilar och personbilar. Vid processen används vätskor och oljor som kräver tillstånd.

Anläggningen i Luleå har cirka 500 anställda.