Det är frågor som Math Bollen, professor i elkrafteknik vid Luleå tekniska universitet, anser är kritiska när han blickar in i framtiden.

– Det finns en stor övertro på elnäten. Alla tar bara för givet att det ska fungera när man slår på vattenkokaren men sanningen är att elnätet står inför stora utmaningar, säger Math Bollen.

En kraftigt ökad belastning orsakad av laddningen av elbilar är en del, övergång till elvärme från fjärrvärme är en annan.

Artikelbild

| Elnät. Den här anläggningen står i Tornedalen och tillhörde Ekfors kraft.

– Jag är övertygad om att elvärme inte ska underskattas. Den kommer användas mer i framtiden i stället för fjärrvärme.

Är det inte bara att bygga ut elnäten då? Nja, så enkelt är det inte, enligt Bollen.

– Det är en kostnadsfråga förstås men också en del tekniska utmaningar.

Produktionen av förnyelsebara energikällor som sol och vind är varierande och ställer nya krav på elnäten.

Artikelbild

| Självhushåll. Den här solcellspanelen är monterad på en privat fastighet i Enköping.

– Å andra sidan kan man fråga vad som händer om allt fler människor kopplar ur sig från elnätet och blir självhushållande på el. Det finns en person i Göteborg som gjort det redan, men det är den enda jag vet om i Sverige. Han är helt självförsörjande med hjälp av solceller på taket och väggarna. Och då har han två elbilar också.

Bollen tror att göteborgaren gjort investeringar på runt två miljoner för att kunna lagra energin. Han berättar att Skelleftekraft i studiesyfte bygger en liknande anläggning som ska användas som en uthyrningsstuga vid campingen i Skellefteå.

Artikelbild

| Visioner. Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Math Bollen har sina rötter i Nederländerna, där utvecklingen med solpaneler nått betydligt längre än i Sverige.

– Vi kan vara ikapp om 2-3 år, en sådan utveckling kan gå snabbt. Plötsligt kan man ha en situation med mycket solkraft. Men man ska veta att de flesta även i Nederländerna fortfarande är anslutna till elnätet som en säkerhet.

Artikelbild

Suger kraft. Elbilar blir en faktor som påfrestar elnäten i framtiden, tror Math Boll.

En möjlig lösning i framtiden är att privatpersoner får en fast abonnemangsavgift mot att utnyttja elnätet.

– Jag kan tänka mig att det blir liknande avtal som finns för mobiltelefoner i dag.

Även produktionssidan och elhandeln står inför förändringar

– Energibolagen kommer köpa energi från små kunder och sälja till stora.

Math Bollen bor i Göteborg men arbetar vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Elkraftteknik tillhör institutionen för teknikvetenskap och matematik. Han presenterar sin framtidsspaning vid en föreläsning i Skellefteå på onsdagen tillsammans med Magnus Brodin, produktutvecklare vid Skellefteå kraft.