– Detta är en kraftfull satsning för oss och ett stort steg framåt för vår satsning på grundläggande forskning inom rymd, fysik och datavetenskap, säger Johan Sterte, rektor Luleå tekniska universitet.

Det är länsstyrelsen, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kempestiftelserna som tillsammans med universitetet står för satsningen som sker över en femårsperiod. Totalt kommer 100 miljoner kronor gå till att stärka nyrekrytering av unga talanger.

Satsningen fokuseras främst på kompetensuppbyggnad inom rymdvetenskap och angränsande forskningsområden inom fysik. Länsstyrelsen i Norrbotten bidrar med fem miljoner kronor.

Artikelbild

– Detta är en trevlig dag för Norrbotten. Motorn i länet är LTU, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

– Få i Norrbotten förstår hur viktig rymdindustrin är. Det är oerhört avancerad teknik det handlar om. Den här satsningen kommer genera jobb.

Mest pengar, 50 miljoner kronor, går Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen in med. Förra året delade stiftelsen ut 1,7 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare.

– Vi satsar framförallt på unga vilket visat sig vara väldigt positivt i längden. Vi vill stödja LTU för att fler unga kreativa forskare ska välja Luleå framför andra europeiska städer, säger Göran Sandberg, stiftelsens verkställande ledamot.

Artikelbild

En av forskarna på LTU som berörs av satsningen är Javier Martin-Torres.

– Att det satsas på oss forskare gör att jag kan fortsätta mitt arbete i en trygg miljö. Det är ett bra campus med många unga med energi.

Han är professor i atmosfärsvetenskap och har utvecklat ett instrument som ska placeras på Mars 2019. Instrumentet ska undersöka Mars atmosfär och producera flytande Marsvatten som i framtiden ska kunna användas av astronauter eller bosättare.

– Alla vill åka till Mars. Kina, Indien, Japan och så vidare. Det är viktigt att vi är involverade i den forskningen nu, det är rätt tidpunkt.

Alberto Vomiero är professor i experimentell fysik och kom till Luleå för två år sedan.

– Stödet ger mig möjlighet att stanna här i Luleå och fortsätta min forskning. Det innebär att jag i 5 år framöver har en stabil bas att verka ifrån.

Kempestiftelserna stödjer sedan tidigare de aktuella forskningsområdena och ordförande Carl Kempe välkomnar satsningen.

– De norrländska universiteten är oerhört viktiga för Norrland. LTU är duktiga på att attrahera framstående forskare från hela världen och kommer nu att kunna fortsätta med det.