Avtalet, som innefattar studier i det kinesiska språket och kulturen, inleddes 2012 och förlängs nu till 2022.

– Det är ingen som är naiv eller okunnig om Kina och den typ av styre som är där. Alla insatser från stater som är diktaturer har givetvis ett syfte. Men vi tycker att det finns ett värde i samarbetet och har kommit fram till att det är rätt att kvarstå, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

Socialdemokraterna är dock ensamma om den åsikten bland Luleås partier.

– Relationen med Kina går att upprätthålla på annat sätt. Det är dags att avsluta, säger Moderaternas gruppledare Anders Josefsson.

– Mellan raderna står att vi inte ska stöta oss med Kina för det kan kosta pengar och vi kan förlora affärsmöjligheter. Även om Luleå är en väldigt liten del så stärker vi den kinesiska diktaturen, säger Jonas Brännberg, Rättvisepartiets gruppledare.

Läs mer: LTU:s partner cencurerade konferens

Läs mer: LTU fortsätter samarbetet

Kritiken har varit hård. Verksamheten anses vara statligt styrd (se faktaruta) och exempelvis frågor om censur har blossat upp. Universiteten i Stockholm, Karlstad och Karlskrona har avslutat samarbetet de senaste åren.

I Luleå är upplägget att kommunen är värdorganisation. Luleå tekniska universitet (LTU) har dock representant i Luleå konfuciusinstituts styrelse. Undervisningen är kopplad till grundskola, gymnasium och universitet.

En utvärdering har gjorts av både kommunen och universitetet. LTU kom fram till att samarbetet för deras vidkommande kunde avvecklas.

– Vi konstaterade att vi inte fått ut något konkret, vare sig forskningsprojekt eller annan slags fortsättning inom de områden som berörs, säger utredaren Peder Rönnbäck, handläggare vid utbildnings- och forskningsenheten vid LTU.

Kommunen anser dock att samarbetet fallit väl ut, genom utbildning i kinesiska och studieresor till Kina. Antalet elever som läser kinesiska har ökat. Kommunen uppger vidare att det humanistiska programmet ökat i attraktivitet och att de problem som uppstått på andra ställen inte gäller Luleå.

De problem som noterats handlar i stället om bedömningsnivåer och administration, men det ska vara löst.

I utvärderingen konstateras också att det är en komplicerad process att avsluta samarbetet och att Luleå riskerar krav på återbetalning.

– Det är orimligt om rädsla för krångel har påverkat beslutet, säger Jan Nyberg, Miljöpartiets gruppledare.

– Vi har mer att vinna på att samarbeta än att inte göra det. Vi måste hitta en fungerande relation med Kina, säger Nordström.