LULEÅ

Beslutet har tagits i kommunstyrelsens arbetsutskott under måndagförmiddagen.

I ett pressmeddelande står det att bostäderna till stor del ska användas till kommunens flyktingmottagande. "Men eftersom behovet av små och prisvärda bostäder är stort ska modulerna även uthyras till ungdomar och ensamstående och därför läggas ut i den ordinarie bostadskön".

Modulbostäderna kan snabbt ställas upp och ska placeras i närhet till samhällsservice och kollektivtrafik.

NSD återkommer med mer information från mötet.