Luleå Lulebo och Hyresgästföreningen har enligt ett pressmeddelande nu kommit överens om nya hyror för perioden 1 januari till och med 30 juni i år. Men Lulebo är inte nöjda med resultatet.

"Lulebo hade som mål att nå ett flerårsavtal med betydligt högre nivåer än vad som framförhandlades, men vi kunde inte enas om det", skriver bolaget på sin hemsida.

Det betyder att förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer att återupptas inom kort.

Bakgrunden till att man från Lulebos sida vill ha längre avtal är en "ekonomisk utmaning". Lulebo skriver:

"Lulebos underhållsbehov beräknas uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor fram till 2028. Det innebär stora ekonomiska utmaningar att hantera framöver. En betydande anledning till att vi eftersträvar ett längre avtal om hyresnivåerna är att det ger bättre förutsättningar att ur ett ekonomiskt perspektiv hantera bostadsbeståndets nuvarande och framtida renoverings- och underhållsbehov."