Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokratiskt riksdagsledamot från Luleå, är ordförande i Socialförsäkringsutskottet i riksdagen. Han säger att han alltid drivs av övertygelsen om att "saker kan göras bättre", men han ställer sig bakom såväl lagen om tillfälliga uppehållstillstånd som medicinska åldersbedömningar. Trots att många Socialdemokrater på flera håll i landet har höjt sina röster för att stoppa utvisningarna, däribland flera S-föreningar i Luleå och senast nu även kommunalrådet Yvonne Stålnacke, tycker Fredrik Lundh att det finns en stor enighet i partiet för hur man ser på migrationspolitiken.

– Vi har ett väldigt tydligt kongressbeslut om vår migrationspolitik. Jag tror inte att det vore hållbart om Sverige hade en väsentligt annan linje än andra EU-länder när det gäller flyktingmottagande. Vi har en reglerad invandring och den modellen bygger på att en asylsökande utifrån internationella konventioner kan få sin sak prövad.

– Att införa amnesti tror jag skulle skapa enorma förväntningar hos flera stora grupper. Det skulle leda till en olycklig situation som innebär att vi går ifrån de krav på skyddsskäl som ska reglera om du får stanna eller inte.

Artikelbild

| Viktig fråga. Enligt Fredrik Lundh Sammeli är migrationspolitiken en av de tunga frågorna inför valet.

Han har tagit del av artiklarna i Norrbottens Medias serie Jag vill leva och säger så här om dem:

– Det är starka levnadsöden som verkligen berör och det stärker mig i övertygelsen om vikten av ordning och reda i migrationsprocessen, med snabba och rättssäkra prövningar.

Tycker du som Socialdemokrat att det är en mänsklig politik att samla unga människor i röntgenbaracker för att försöka bestämma deras ålder?

– Jag vill vända på den ingången. För mig är det jätteviktigt att vi har starkare asylskäl för barn än för vuxna. Att fastställa ålder är också viktigt för att säkerställa att ensamkommande barn inte tvingas bo tillsammans med vuxna asylsökande. Du ska i asylprövningen göra din ålder sannolik, åldersbedömningar ska vara ett verktyg att stärka den enskildas berättelse.

Han tycker det är "olyckligt" med den kritik mot åldersbedömningarna och Rättsmedicinalverket som nu har framkommit, bland annat från rättsläkarhåll.

– Utan åldersbedömningar försvinner ett verktyg som för den enskilda kan bidra till att stärka sina uppgifter att man är under 18 år och ska asylprövas som barn.

Fredrik Lundh Sammeli påpekar att han har förståelse för den frustration och de hälsoproblem som kan drabba asylsökande, inte minst de unga, under den långa väntan på beslut.

– Antalet människor som kom till Sverige 2015 visade verkligen på de begränsningar vi har i asylprocessen. Flyktingsituationen 2015 satte hård press på vårt system, som inte var direkt välfungerande innan heller. Den största utmaningen för Migrationsverket nu och det tydligaste beskedet från oss politiker är att väntetiderna måste ned!

Vad gör ni rent konkret från politiken för att väntetiderna ska minska?

– Vi har tillfört resurser så att myndigheten har fått mer muskler.

Fredrik Lundh Sammeli anser att det svenska asylsystemet är rättssäkert i dag. Det stora problemet, som han ser det, är att få processen att gå fortare, både för de som söker asyl, men också för de som har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i samhället.

Många som nu närmar sig sin 18-årsdag eller precis har fyllt 18 får beslut om utvisning. Många är övertygade om att Migrationsverket väntar med beslutet tills ungdomarna blir vuxna och därmed möjliga att utvisa, vad säger du om det?

– Migrationsverket har inget annat uppdrag än att pröva enskilda personers skyddsskäl, myndigheten har inget "leveranskrav" på hur många som ska utvisas, så fungerar verkligen inte asylprocessen.

På frågan om det inte riskerar att bli ett lotteri mellan vilka som hinner få beslut innan 18-årsdagen och de som på grund av de långa handläggningstiderna hinner bli vuxna (som i fallet med Mahdi i artikelseriens första del) svarar Fredrik Lundh:

– De enskilda fallen är jättesvåra att kommentera när man inte är insatt i dem. 18-årsgränsen är väldigt avgörande, just för att barn ska ha ett helt annat skydd än vuxna. En del i problembilden var att alla de som sökte asyl som ensamkommande barn 2015 var inte barn, även om väldigt många av dem var det. Det är jättesvårt att förhålla sig till. Men långa väntetider förändrar inte själva principen om att den som har asylskäl ska få det skydd som den har rätt till. Finns det inga asylskäl, då måste man återvända.