Den första händelsen ägde rum i slutet av februari och var av verbal karaktär. Via en annan person uttalades hot mot den målsägande som nu kräver den skyldige på 5000 kronor.

Den andra hotelsen ägde rum i början av mars. Då ska personen ha hotat en målsägande med fysiskt våld med hjälp av ett tillhygge. Nu krävs den skyldige på 15000 kronor i skadestånd.

Båda gärningarna begicks med uppsåt.