Det rör sig om en anställd på kommunens stadsbyggnadsförvaltning. I fredags lämnade Luleå kommun in en polisanmälan då man upptäckt misstänkta oegentligheter, efter det att Norrbottens Media ställt frågor om inköp som mannen har gjort.

Mannen har i sin tjänst haft rätt att inhandla varor och material.

– Det rubriceras i ett tidigt skede som trolöshet mot huvudman, säger kommissarie Mats Ekman.

Artikelbild

| Polisen har överlämnat anmälan rörande misstänkta oegentligheter på kommunens stadsbyggnadsförvaltning till åklagare. Brottsmisstankarna rör trolöshet mot huvudman.

Norrbottens Media har tagit del av fakturor på inköp som mannen gjort, det rör sig om varor och material för flera hundra tusen kronor.

Ärendet kommer att lottas på en åklagare, som kommer att ge fortsatta utredningsdirektiv till polisen.

Mats Ekman påpekar att brottsrubriceringen kan komma att ändras under utredningens gång.

– Det är en anställd som har rätt att handla, han har missbrukat det förtroendet, säger Mats Ekman.

Om det misstänkta brottet ska rubriceras som grovt brott eller brott av normalgraden beror på beloppens storlek och tillvägagångssättet tillägger han.